Toepassingen op maat

Engineering

Engineering

Wij werken met CAD/CAM software van hyperMill. Dit geeft ons de mogelijkheid om moeilijke en complexe geometriën te programmeren, waardoor wij hoogwaardige producten volledig kunnen maken.

Met CAD/CAM software is het fabriceren van producten met behulp van een computer en software mogelijk. Het ontwerp kan met CAD-software eenvoudig worden omgezet naar een werkbestand voor de productiemachine.

De productiehandelingen worden volgens een vastliggende procedure uitgevoerd. De producten zijn identiek binnen de toleranties van de machine reproduceerbaar en de productiehandelingen worden vaak in een veel hoger tempo uitgevoerd dan wanneer de machine handmatig wordt bediend.